Menyongsong Tahun Baru dengan Gunting Kertas

2022-12-31 22:13:53  

Sepasang gunting dapat membuat guntingan segala sesuatu di dunia. Kesenian guntingan kertas Tionkok yang bersejarah 1.500 tahun selalu menghias hari raya warga Tiongkok.Menjelang Hari Tahun Baru 2023,silakan menerima kartu guntingan kertas yang membawa restu kami.

Semoga Tiongkok makmur dan berjaya, rakyat hidup tenteram dan sejahtera.

Semoga dunia damai, indah, berbahagia dan tenteram.

Saya mengucapakan selamat tahun baru kepada Anda sekalian, dan semoga semua keinginan terkabul.