Khazakstan Menuju Dunia Luar

2023-10-05 11:24:18  

Dalam cerita rakyat Khazakstan,  nenek moyangnya dilahirkan dalam telur emas burung ilahi. Pohon jiwa yang menyongsong burung  ilahi itu kini bertegak di Astana, ibukota Khazakstan. Jauh pada dua ribu tahun yang lalu, Jalan Sutera jugas melintasi tanah ini.

Justru seperti apa yang dikatakan Direktur Pusat Studi Tiongkok Khazakstan Gulnar Shaimergenova, sebagai miniatur pembentukan kembali jalan sutera abad ke-21, inisiatif pembangunan bersama Sabuk dan Jalan kini menjadi even yang paling menarik perhatian pada abad ini dan ia mencerminkan kebangkitan dan kecemerlangan Asia pada zaman sekarang, dan kini sedang menjadi lambang proses globalisasi yang saling menguntungkan, bekerja sama, mengupayakan kemakmuran bersama,serta lebih adil.

Dari jalan sutera zaman kuno hingga kereta api yang melaju terus di Eurasia, Tiongkok dan Khazakstan mewarisi persahabatan ribuan tahun dan terus menulis legenda baru hubungan  persahabatan dan kerja sama.