Perdana Menteri Malaysia Tanggapi Masalah Laut Tiongkok Selatan

2024-06-08 14:14:25  

Perdana Menteri Malaysia Anwar baru-baru ini di Kuala Lumpur menyatakan menentang intervensi kekuatan luar kawasan dalam masalah Laut Tiongkok Selatan.

Anwar menegaskan kembali pendirian negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan kestabilan di Laut Tiongkok Selatan.

Malaysia akan menjadi negara ketua bergilir ASEAN 2025.