Para Duta Besar Telah Mengucapkan Selemat untuk Forum Mitra Media ASEAN 2021

2021-07-12 16:11:36  

Para Duta Besar dari Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam, Kedutaan Besar Malaysia, Kedutaan Besar Kerajaan Thailand dan Kedutaan Besar Republik Indonesia telah mengucapkan selemat untuk Forum Mitra Media ASEAN 2021.

陈曦